waterfront pernis

Waterfront Pernis

Een verzameling recepten (deelplannen) voor de ontwikkeling van waterfront Pernis. Deze recepten zijn bedoeld om te inspireren en de mogelijkheden te laten zien van het waterfront van Pernis.

Pernis is een dorp in de haven, aan de rivier de Nieuwe Maas. Het is rustig, ruimtelijk, groen en heeft een rijke historie, die terug gaat tot de 3e eeuw. Het Rotterdamse dorp is goed te bereiken met de auto en openbaar vervoer. Kortom, Pernis heeft alles in zich om nieuwe inwoners en ondernemers te trekken en heeft daarnaast ook veel te bieden aan dagrecreanten. Toch is het inwonersaantal van Pernis teruggelopen en buitenstaanders associeren Pernis vooral met de omliggende industrie. Daarom startten deelgemeente Pernis, gemeente Rotterdam en
wooncorporatie Woonbron vorig jaar mei met de imagocampagne “Pernis, dorp in de haven” om de unieke eigenschappen van het dorp bekend te maken bij het grote publiek om uiteindelijk de mensen aan te trekken, die bij deze eigenschappen passen.

Een nieuwe richting met betrekking tot het op de kaart zetten van Pernis is een herontwikkeling van het waterfront. De potentie van dit gebied is hoog. De ruimte, het groen, het water en de oever zijn een verborgen schat van de stad Rotterdam. Hier liggen de kansen om het imago van Pernis een boost te geven. Samen met Schiedam en Heijplaat vormt Pernis een driehoek dat naar de toekomst toe de potentie heeft om een levendige verbinding met elkaar te vormen.

Ontwikkeling vraagt om een creatieve en pragmatische aanpak. Daarom zal een coalitie het proces managen om zo investerders en overheid samen te brengen. De kosten gaan voor de baat maar een geruststellende gedachte is dat het water, het fantastische uitzicht en de langsvarende boten die er al zijn, gratis zijn!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschetsA collection of recipes (sub-plans) for re-development of waterfront Pernis. These recipes are intended to inspire and show the potential of the waterfront.

Pernis is a village in the harbor of the river de Nieuwe Maas. It is calm, special, green and has a rich history that goes back to the 13th century. This village has a good connection by car or public transport. Pernis has a lot of potential for new inhabitants, businesses and recreationists. Though the number of inhabitants is declining and outsiders associate Pernis with the surrounding industries. That’s why the district of Pernis, the municipality of Rotterdam and housing corporation Woonbron decided to initiate an image campaign to show the unique qualities of Pernis to the bigger public.

A new drive for this campaign is re-development of the waterfront. The potential of this environment is very high. The space, the nature, the water and the shore are hidden treasures of the city of Rotterdam. Here are opportunities to give the image of Pernis a boost. Pernis forms a triangle with Schiedam and Heijplaat that has the potential to become a lively connection.

Development asks for a creative and pragmatic approach. That’s why a coalition will manage the processes to bring together government and private investors. All collective initiations will benefit from the water, amazing view and passing ships. Those are free!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschets

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *