Vernieuwend leven en werken.
Anticiperend op veranderlijkheid.
Meebewegend met de evolutie van de stad.