Berichten

waterfront pernis

Waterfront Pernis

Een verzameling recepten (deelplannen) voor de ontwikkeling van waterfront Pernis. Deze recepten zijn bedoeld om te inspireren en de mogelijkheden te laten zien van het waterfront van Pernis.

Pernis is een dorp in de haven, aan de rivier de Nieuwe Maas. Het is rustig, ruimtelijk, groen en heeft een rijke historie, die terug gaat tot de 3e eeuw. Het Rotterdamse dorp is goed te bereiken met de auto en openbaar vervoer. Kortom, Pernis heeft alles in zich om nieuwe inwoners en ondernemers te trekken en heeft daarnaast ook veel te bieden aan dagrecreanten. Toch is het inwonersaantal van Pernis teruggelopen en buitenstaanders associeren Pernis vooral met de omliggende industrie. Daarom startten deelgemeente Pernis, gemeente Rotterdam en
wooncorporatie Woonbron vorig jaar mei met de imagocampagne “Pernis, dorp in de haven” om de unieke eigenschappen van het dorp bekend te maken bij het grote publiek om uiteindelijk de mensen aan te trekken, die bij deze eigenschappen passen.

Een nieuwe richting met betrekking tot het op de kaart zetten van Pernis is een herontwikkeling van het waterfront. De potentie van dit gebied is hoog. De ruimte, het groen, het water en de oever zijn een verborgen schat van de stad Rotterdam. Hier liggen de kansen om het imago van Pernis een boost te geven. Samen met Schiedam en Heijplaat vormt Pernis een driehoek dat naar de toekomst toe de potentie heeft om een levendige verbinding met elkaar te vormen.

Ontwikkeling vraagt om een creatieve en pragmatische aanpak. Daarom zal een coalitie het proces managen om zo investerders en overheid samen te brengen. De kosten gaan voor de baat maar een geruststellende gedachte is dat het water, het fantastische uitzicht en de langsvarende boten die er al zijn, gratis zijn!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschetsA collection of recipes (sub-plans) for re-development of waterfront Pernis. These recipes are intended to inspire and show the potential of the waterfront.

Pernis is a village in the harbor of the river de Nieuwe Maas. It is calm, special, green and has a rich history that goes back to the 13th century. This village has a good connection by car or public transport. Pernis has a lot of potential for new inhabitants, businesses and recreationists. Though the number of inhabitants is declining and outsiders associate Pernis with the surrounding industries. That’s why the district of Pernis, the municipality of Rotterdam and housing corporation Woonbron decided to initiate an image campaign to show the unique qualities of Pernis to the bigger public.

A new drive for this campaign is re-development of the waterfront. The potential of this environment is very high. The space, the nature, the water and the shore are hidden treasures of the city of Rotterdam. Here are opportunities to give the image of Pernis a boost. Pernis forms a triangle with Schiedam and Heijplaat that has the potential to become a lively connection.

Development asks for a creative and pragmatic approach. That’s why a coalition will manage the processes to bring together government and private investors. All collective initiations will benefit from the water, amazing view and passing ships. Those are free!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschets

floating greenlab

Floating Greenlab

In 2011 ontwikkelde Public Domain Architecten, samen met de Tuinpraktijk, Wellant College, Hogeschool Rotterdam en LTO Glaskracht het concept voor de Floating Greenlab. Het RDM Campus wil het “aquadock” realiseren. Dit is een experimentele omgeving voor drijvend bouwen waar Floating Greenlab een belangrijke rol zal spelen.

Het eerste concept werd gepresenteerd op de Horti Fair in november 2011 in samenwerking met Priva. Alle partijen wilden samenwerking in de ontwikkeling van zowel de fysieke als de programmatische kanten. De ambitie om school locaties zichtbaarder te maken is te bereiken met de Floating Greenlab als hub/satelliet voor praktijkonderwijs.

floating greenlab

In 2011 Public Domain Architecten, together with de Tuinpraktijk, Wellant College, Hogeschool Rotterdam and LTO Glaskracht developed the concept of a floating greenlab. The RDM Campus wants to realize the “Aquadock” a floating experimental environment where Floating Greenlab will play an important role.

The first concept was presented on the Horti Fair of November 2011 in collaboration with Priva. All parties are willing to participate on the development of both the physical and programmatic sides. The ambition of making school locations more visible can be achieved by the Floating Greenlab as first hub/satellite for practical education.

floating greenlab

Dierenartspost

Text coming soon.

bedrijvenpark

Bedrijvenpark

Public Domain Architecten heeft onderzoek gedaan voor een Rotterdams bedrijvenpark in Schiebroek. Het onderzoek richtte zich op de sterke en zwakke punten en hoe dit kan ontwikkelen richting de toekomst. De studie richtte zich vooral op de mogelijkheden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Visuele interventies aan gebouwen zorgen voor een moderne en frisse look.

bedrijvenpark

bedrijvenpark

veldkersplein

stadsarchief

Stadsarchief Rotterdam

Het stadsarchief van Rotterdam heeft een nieuwe entree ruimte nodig. Deze grote ruimte zal opgedeeld worden door verschillende programmatische componenten. De kamers die ontstaan zullen van elkaar gescheiden zijn door lamellen wanden die refereren naar de coulissen van een theater.

stadsarchief

balie

zitplekken

presentatiezaal

Lichtobject Weidepoort glazen luchtbrug

Public Domain Architecten heeft in opdracht van Patrimonium Barendrecht een lichtobject verzorgd voor een nieuw wooncomplex aan de Repelwei in Barendrecht. De glazen luchtbrug is voorzien van een vrolijk beeld dat doet denken aan de voormalige functie van het terrein als weiland. ’s Avonds wordt het beeld van binnenuit verlicht. Op de betonnen schijven aan weerszijden van de brug is gekleurde ledverlichting aangebracht.

lichtobject-3

weidepoort-2

weidepoort-4

Building for Bouwkunde

[:gb]In May 2008 the Bouwkunde-building of the Technical University in Delft was struck by a fire. Public Domain Architecten participated in the ideas contest “Building for Bouwkunde” that followed after. Our submission was a big spiral of functions that the building needs. The space in the middle would function as a buffer zone between the inside and outside and creates a relationship with the history of the burned down building that used to have a big indoor square.

[:nl]In mei 2008 werd het Bouwkunde gebouw van de Technische Universiteit in Delft getroffen door een brand. Public Domain Architecten heeft meegedaan aan de ideeën prijsvraag “Building for Bouwkunde” die hierop volgde. Onze inzending was een grote spiraal van functies die het gebouw nodig heeft. De ruimte in het midden zal dan functioneren als buffer zone tussen binnen en buiten en creëert een relatie met de historie van het afgebrande gebouw dat vroeger een groot binnenplein had.

Juliana church

[:gb]The last abandoned church of Heijplaat Rotterdam will be transformed into a sustainability platform where construction businesses can display their sustainable approach. The church building will have a new floor, new windows and new sanitary facilities. The building will use heat-exchangers, low-temperature heating and LED lighting in order to minimize the impact on the environment.

[:nl]De laatste verlaten kerk van Heijplaat Rotterdam zal worden getransformeerd tot een duurzaamheidsplatform waar bouwbedrijven hun duurzame aanpak ten toon kunnen stellen. Het kerkgebouw zal een nieuwe vloer krijgen, nieuwe ramen en sanitaire voorzieningen. Het gebouw zal gebruik maken van warmtewisselaars, lage temperatuurverwarming en LED verlichting om zo de impact op de omgeving te minimaliseren.

Waterproef: STEIL & DIEP

[:gb]You will find the most varied types of power sports, fitness and wellness spheres. From kickboxing to hammam, from hot to cold, from spinning to salt water baths, from noise to rest.
The ideal audience for STIJL & DIEP lives on this special place on the outskirts of the city. Designed for people who would like to release some physical energy and unwind mentally. Going for full effort and then come to complete relaxation, extremes bundled into one concept.

The water tower is a unique building of Leiden and a defining image in this place in the city. It stands at the intersection of a number of waterways and lies on the edge of the old town. It is the ‘gateway’ to a crowded field of Leiden. This makes it a prominent place in the city, which requires a public function and an unorthodox approach.

STIJL & DIEP will be used by people who aim to visit this place. The surrounding area is fairly accessible and a meeting place, it is accessible for boaters, cyclists, passers-by and residents who would like to sit along the quay or on a terrace.

[:nl]Je vindt er de meest uiteenlopende soorten van krachtsport, fitness en welness sferen. Van kickboksen tot hamam, van warm naar koel, van spinning tot zoutwaterbad, van herrie tot rust.
Op deze bijzondere plek aan de rand van de binnenstad woont de ideale doelgroep voor STEIL & DIEP. Bedoeld voor mensen die na hun werk hun fysieke energie kwijt willen en daarna geestelijk tot rust willen komen. Gaan voor volledige inspanning en dan komen tot volledige ontspanning, uitersten gebundeld in een concept.

De watertoren is een uniek gebouw voor Leiden en een bepalend beeld op deze plek in de stad. Hij staat op de kruising van een aantal waterwegen en ligt op de rand van het oude centrum. Het is de ‘toegangspoort’ tot een drukbezocht gebied van Leiden. Daarmee is het een markante plek in de stad, die vraagt om een publieke functie en een onorthodoxe aanpak.

STEIL & DIEP zal gebruikt worden door mensen die gericht naar deze plek komen. Het omliggende terrein is vrij toegankelijk en een ontmoetingsplek, het is bereikbaar voor watersporters, fietsers, toevallige passanten en buurtbewoners die lekker aan de kade of op een terrasje willen zitten.

Derde prijs: winnaars van de prijsvraag

Rondoplein