archimedes

PDA kiest voor de Archimedes windturbine

Een van onze innovatieve partners is the Archimedes BV: een innovatieve windturbine. De spiraal as-turbine van the Archimedes BV is niet vatbaar voor turbulente stedelijke wind, omdat zij ontworpen is om de wind bij een aanstromingshoek van 60 graden op te vangen. Daardoor draait hij zich altijd zelf in de wind, onafhankelijk waar die vandaan komt. De energieopwekking ontstaat doordat de wind door het innovatieve ontwerp 90 graden gedraaid wordt. Hierdoor is er bijna geen weerstand op de bladen die de wind vangen en maakt hij nagenoeg geen geluid. Hij heeft een groot oppervlak om energie te vangen en daardoor heeft hij een hoge efficiëntie (CP waarde).

Het beste is een combinatie te gebruiken tussen de zonnepanelen en windmolens. Hierdoor beschik je als het donker is over wind energie en als de zon schijnt over zonne-energie. Dit is ook beter voor de balans van het energiesysteem. In de winter is er vaak te weinig zon en als het te heet wordt onderpresteren de zonnepanelen (boven de ca. 48 graden). Met een goede combinatie tussen zon & wind stem je het gebruik van de installatie beter af op de lokale opbrengst.

Public Domain Architecten implementeert de Archimedes in veel projecten. Als partner helpen zij ons met het behalen van de duurzame doelstellingen die wij stellen aan onze architectonische ontwerpen. Lees meer op www.dearchimedes.com

archimedes-plug

havenloft

mobhub

futurehouse
One of our innovative partners is the Archimedes BV: an innovatieve wind turbine. The spiral-axis turbine of the Archimes BV is not influenced by turbulent urban winds. Its design can catch wind up to 60 degrees. This way it will always point itself into the wind, wherever it comes from. The energy is produced because the wind is turned 90 degrees. This way the blades have almost no resistance and produce no noise. Because of the big surface of the blades it has a high effeciency. (CP value)

It’s best to use a combination of solar panels and mills. This way you’ll have wind energy when it’s dark and solar energy hen the sun shines. This is better for the balance of the energy system. Usually in the winter there is less sun light and when it’s too hot the panels will not perform optimally (obove 48 degrees). A good combination of solar & wind energy will bring a better local energy production.

Public Domain Architecten implements the Archimedes in a lot of projects. As partner they help us achieving our sustainability goals that we aim for in our architectural designs. Read more on www.dearchimedes.com

archimedes-plug

havenloft

mobhub

futurehouse

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *