id=91

Dierenartspost

Text coming soon.

bedrijvenpark

Bedrijvenpark

Public Domain Architecten heeft onderzoek gedaan voor een Rotterdams bedrijvenpark in Schiebroek. Het onderzoek richtte zich op de sterke en zwakke punten en hoe dit kan ontwikkelen richting de toekomst. De studie richtte zich vooral op de mogelijkheden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Visuele interventies aan gebouwen zorgen voor een moderne en frisse look.

bedrijvenpark

bedrijvenpark

veldkersplein

stadsarchief

Stadsarchief Rotterdam

Het stadsarchief van Rotterdam heeft een nieuwe entree ruimte nodig. Deze grote ruimte zal opgedeeld worden door verschillende programmatische componenten. De kamers die ontstaan zullen van elkaar gescheiden zijn door lamellen wanden die refereren naar de coulissen van een theater.

stadsarchief

balie

zitplekken

presentatiezaal

Lichtobject Weidepoort glazen luchtbrug

Public Domain Architecten heeft in opdracht van Patrimonium Barendrecht een lichtobject verzorgd voor een nieuw wooncomplex aan de Repelwei in Barendrecht. De glazen luchtbrug is voorzien van een vrolijk beeld dat doet denken aan de voormalige functie van het terrein als weiland. ’s Avonds wordt het beeld van binnenuit verlicht. Op de betonnen schijven aan weerszijden van de brug is gekleurde ledverlichting aangebracht.

lichtobject-3

weidepoort-2

weidepoort-4

Building for Bouwkunde

[:gb]In May 2008 the Bouwkunde-building of the Technical University in Delft was struck by a fire. Public Domain Architecten participated in the ideas contest “Building for Bouwkunde” that followed after. Our submission was a big spiral of functions that the building needs. The space in the middle would function as a buffer zone between the inside and outside and creates a relationship with the history of the burned down building that used to have a big indoor square.

[:nl]In mei 2008 werd het Bouwkunde gebouw van de Technische Universiteit in Delft getroffen door een brand. Public Domain Architecten heeft meegedaan aan de ideeën prijsvraag “Building for Bouwkunde” die hierop volgde. Onze inzending was een grote spiraal van functies die het gebouw nodig heeft. De ruimte in het midden zal dan functioneren als buffer zone tussen binnen en buiten en creëert een relatie met de historie van het afgebrande gebouw dat vroeger een groot binnenplein had.

Juliana church

[:gb]The last abandoned church of Heijplaat Rotterdam will be transformed into a sustainability platform where construction businesses can display their sustainable approach. The church building will have a new floor, new windows and new sanitary facilities. The building will use heat-exchangers, low-temperature heating and LED lighting in order to minimize the impact on the environment.

[:nl]De laatste verlaten kerk van Heijplaat Rotterdam zal worden getransformeerd tot een duurzaamheidsplatform waar bouwbedrijven hun duurzame aanpak ten toon kunnen stellen. Het kerkgebouw zal een nieuwe vloer krijgen, nieuwe ramen en sanitaire voorzieningen. Het gebouw zal gebruik maken van warmtewisselaars, lage temperatuurverwarming en LED verlichting om zo de impact op de omgeving te minimaliseren.

Waterproef: STEIL & DIEP

[:gb]You will find the most varied types of power sports, fitness and wellness spheres. From kickboxing to hammam, from hot to cold, from spinning to salt water baths, from noise to rest.
The ideal audience for STIJL & DIEP lives on this special place on the outskirts of the city. Designed for people who would like to release some physical energy and unwind mentally. Going for full effort and then come to complete relaxation, extremes bundled into one concept.

The water tower is a unique building of Leiden and a defining image in this place in the city. It stands at the intersection of a number of waterways and lies on the edge of the old town. It is the ‘gateway’ to a crowded field of Leiden. This makes it a prominent place in the city, which requires a public function and an unorthodox approach.

STIJL & DIEP will be used by people who aim to visit this place. The surrounding area is fairly accessible and a meeting place, it is accessible for boaters, cyclists, passers-by and residents who would like to sit along the quay or on a terrace.

[:nl]Je vindt er de meest uiteenlopende soorten van krachtsport, fitness en welness sferen. Van kickboksen tot hamam, van warm naar koel, van spinning tot zoutwaterbad, van herrie tot rust.
Op deze bijzondere plek aan de rand van de binnenstad woont de ideale doelgroep voor STEIL & DIEP. Bedoeld voor mensen die na hun werk hun fysieke energie kwijt willen en daarna geestelijk tot rust willen komen. Gaan voor volledige inspanning en dan komen tot volledige ontspanning, uitersten gebundeld in een concept.

De watertoren is een uniek gebouw voor Leiden en een bepalend beeld op deze plek in de stad. Hij staat op de kruising van een aantal waterwegen en ligt op de rand van het oude centrum. Het is de ‘toegangspoort’ tot een drukbezocht gebied van Leiden. Daarmee is het een markante plek in de stad, die vraagt om een publieke functie en een onorthodoxe aanpak.

STEIL & DIEP zal gebruikt worden door mensen die gericht naar deze plek komen. Het omliggende terrein is vrij toegankelijk en een ontmoetingsplek, het is bereikbaar voor watersporters, fietsers, toevallige passanten en buurtbewoners die lekker aan de kade of op een terrasje willen zitten.

Derde prijs: winnaars van de prijsvraag

Rondoplein

Heart of Pernis

[:gb]Arie den Arendplein
Text here.

Shed plan
A royal transparent shed above the stores in the village heart of Pernis protects the public space against the sun and rain. The shopping street got a fresh new look that compliments the public space. Shopping in Pernis has been upgraded. The shopping street is also great during the night thanks to new lighting.

Scheepjes
Text here.

[:nl]Arie den Arendplein
Tekt hier.

Luifelplan
Een royale transparante luifel boven de winkels in het hart van Pernis beschermt de openbare regen tegen zon en regen. De winkelstraat krijgt zo een frisse nieuwe look die de openbare ruimte complimenteert. Winkelen in Pernis is opgewaardeerd. De winkelstraat is ook prachtig gedurende de nacht dankzij nieuwe verlichting.

Scheepjes
Tekst hier

Plein Loods 24

[:gb]Loods 24 on the Kop van Zuid in Rotterdam:
From here, deportations found place in 1940-1945. To commemorate this past, various references have been incorporated in the current residential surroundings. At the square of Loods 24 a dome of light poles has been installed. Together they create a bright space for thoughts associated with this history.
[:nl]Loods 24 op de Kop van Zuid in Rotterdam:

hoek van holland

Hoek van Holland

Hoek van Holland, dorp en badplaats met historie, werkt aan een nieuwe uitstraling. Het ondernemersklimaat in de winkelstraat kan een stevige stimulans gebruiken. Versnipperde gevelfronten en rommelige inrichting veroorzaken een chaotische aanblik van de Prins Hendrikstraat. Om eenheid te brengen, is ervoor gekozen een aantal karakteristieke vuurbakens te plaatsen. Deze zijn een markering van de Koophoek van Holland.

hoek van holland

hoek van holland

hoek van holland[:gb]Hoek van Holland, village and seaside resort with history, is working on a new look. The business climate in the shopping street could use a strong incentive. Fragmented and cluttered interior facade fronts cause a chaotic appearance of the Prince Hendrikstraat. In order to bring unity a number of characteristic beacons have been placed. These are a marker of the “Koophoek” van Holland.

hoek van holland

hoek van holland

hoek van holland