id=92

Loft Jobshaven

[:gb]The transformation of two existing apartments into one spacious apartment in the warehouse at the Jobshaven has been completed towards satisfaction of the clients. The result is an atmospheric home full of surprising details. The royal sightlines and the luxurious finishing turn this apartment into a “villa within a warehouse”.

[:nl]De transformatie van twee bestaande appartementen tot 1 ruimtelijk appartement in het pakhuis aan de Jobshaven is afgerond tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Het resultaat is een sfeervolle woning vol verrassende details. Royale zichtlijnen en luxe afwerking maken dit appartement tot een “villa in een pakhuis”.

Mooi Nederland

[:gb]For the Museum of Communication in The Hague, Public Domain Architecten designed an exhibition for a new serie of Dutch stamps.
[:nl]Voor het communicatiemuseum in den Haag heeft Public Domain Archtiecten een exhibitie ontworpen voor een nieuwe serie van Nederlandse postzegels.

Ping Pong

[:gb]From banking to ping ponging. The Rotterdam design agency Ping Pong Design was established in a monumental banking building at the Havenstraat in 2006. Public Domain Architecten realized comfortable work environments by combining functionality with playfulness. The cubical spaces of the bank were replaced by big open spaces where the designers have their freedom of play. As a compliment to the graphic design discipline instead of a pin-up board a wall with foam rubber dots was chosen.

[:nl]Van bankieren tot pingpongen. Het Rotterdamse ontwerp bureau Ping Pong Design vestigde zich in een monumentaal bankiersgebouw in de Havenstraat in 2006. Public Domain Architecten realiseerde comfortabele werkomgevingen door functionaliteit en speelsheid met elkaar te combineren. De vierkante ruimtes van de bank zijn vervangen door grote open ruimtes waar de ontwerpers vrijheid van spel hebben. Als knipoog naar de discipline van het grafisch ontwerpen is er in plaats van een prikbord gekozen voor een wand met schuimrubberen stippen.

Campbell Soup

[:gb]The test laboratory of Campbell’s Soup in Utrecht is intended to develop healthier and tastier food. Public Domain Architecten designed an inspiring environment for this purpose.

[:nl]Het test laboratorium van Campbell’s Soup in Utrecht is bedoeld voor het ontwikkelen van gezonder en smaakvoller voedsel. Public Domain Architecten ontwierp een inspirerende omgeving hiervoor.

Unilever

[:gb]Changing visions on work environments lead to a metamorphosis boardroom of food producer Unilever Bestfoods. Tex Gunning, chairman 1999, had this wish that the boardroom would literally be the kitchen of the food concern.

[:nl]Veranderende visies over werkomgevingen leiden tot een metamorphose van de directiekamer van voedselproducent Unilever Bestfood. Tex Gunning, voorzitter 1999, had als wens om de boardroom letterlijk een keuken te laten zijn van het voedsel concern.