Work Island

[:gb]The work island is self supporting and because of that easily moveable. Energy- and heat supply, water storage and sewerage reception are in integral part of the island. A demountable building system guarantees a flexible space range with units that are easily connectable or separable. The sophistically arranged island with bold ateliers brings together a mix of artists, craftsmen and designers who seek out each other to inspire one another.

[:nl]Het werkeiland is zelfvoorzienend en daarom makkelijk verplaatsbaar. Energie en warmte voorziening, water opslag en afvalwater opslag zijn een integraal onderdeel van het eiland. Een demonteerbaar bouwsysteem garandeert een flexibel ruimtebereik met units die eenvoudig te koppelen en te ontkoppelen zijn. Het zorgvuldig gearrangeerde eiland met stoere ateliers brengt een mix samen van kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers die elkaar opzoeken om geïnspireerd te raken.

Juliana church

[:gb]The last abandoned church of Heijplaat Rotterdam will be transformed into a sustainability platform where construction businesses can display their sustainable approach. The church building will have a new floor, new windows and new sanitary facilities. The building will use heat-exchangers, low-temperature heating and LED lighting in order to minimize the impact on the environment.

[:nl]De laatste verlaten kerk van Heijplaat Rotterdam zal worden getransformeerd tot een duurzaamheidsplatform waar bouwbedrijven hun duurzame aanpak ten toon kunnen stellen. Het kerkgebouw zal een nieuwe vloer krijgen, nieuwe ramen en sanitaire voorzieningen. Het gebouw zal gebruik maken van warmtewisselaars, lage temperatuurverwarming en LED verlichting om zo de impact op de omgeving te minimaliseren.

Loft Jobshaven

[:gb]The transformation of two existing apartments into one spacious apartment in the warehouse at the Jobshaven has been completed towards satisfaction of the clients. The result is an atmospheric home full of surprising details. The royal sightlines and the luxurious finishing turn this apartment into a “villa within a warehouse”.

[:nl]De transformatie van twee bestaande appartementen tot 1 ruimtelijk appartement in het pakhuis aan de Jobshaven is afgerond tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Het resultaat is een sfeervolle woning vol verrassende details. Royale zichtlijnen en luxe afwerking maken dit appartement tot een “villa in een pakhuis”.